Konsultacje z Kronikami  Akaszy – czytanie Księgi Akaszy ,wg.Gabrielle Orr

„Kroniki Akaszy są zapisem wszystkiego ,co się dzieje i co się  kiedykolwiek wydarzyło w przestrzeni i czasie”- Ervin Laszko.

„Za pośrednictwem pytań będzie toczył się dialog,a informacje pochodzące z głębokiego wymiaru pojawią się by wesprzeć Cię , poprowadzić i zrównoważyć Ciebie i Twoje życie…., żeby pomóc Ci przepracować stare wzorce,rozpuścić blokady,które nie pozwalają Ci doświadczyć pełni własnego potencjału,radości,harmonii i kierunku.

Jestem prowadzona pytaniami ,które Ty zadajesz , intencjami i komentarzami,dążąc do pozostania tak autentyczną jak to możliwe.Wszystkie informacje pojawiają się ,aby pomóc Ci w przemianie Twojej świadomości i energetycznych wzorców ,by stworzyć równowagę, wewnętrzny spokój i harmonię w życiu.

Wszystkie informacje przekazane Tobie są ściśle poufne. bez względu na to jakie informacje zostaną Ci przekazane ,tak naprawdę to Ty jesteś ostatecznym autorytetem w swoim życiu.

Boska wibracja otrzymana w wyniku konsultacji pozwoli Ci na dostrojenie się do zmian i wyborów.Odczujesz głęboki wpływ na duchowym poziomie.”

Skutki spotkania z Kronikami Akaszy ;

” Czuję się lepiej sama ze sobą przy jednoczesnym uzyskaniu właściwego dystansu do siebie samej ,moich spraw i innych ludzi.Nastąpiło  poczucie zadowolenia i spokoju z bycia tu i teraz oraz ulgi psychicznej.Ugruntowanie w poczuciu swojej tożsamości i samoidentyfikacji – jestem taka Umocniona w sobie – i mam wrażenie ,że jest to przekaz na wielu płaszczyznach – jesteśmy bardziej obdarowani niż myślimy :). Po upływie miesiąca od spotkania z Księgą Akaszy ,ten przyjemny stan,  nadal się utrzymuje.”  15.12.2016r.        Małgorzata

OPŁATA ZA  CZYTANIE KRONIK AKASZY  –  PRZY SPOTKANIU DWU GODZINNYM

OD  150 zł  w zwyż….określa Akasza danej osoby na spotkaniu.